Анализирај  или    Јазик:

Искра дефиниција за името

Искра дефиниција за името: ова име на други јазици, варијанти на правопис и изговор, женски и машки варијанти на име Искра.

Дефинирајте Искра

From a South Slavic word meaning "spark".

Дали Искра е име на девојка?

Да, името Искра има женски пол.

Од каде доаѓа името Искра?

Името Искра најчесто во Бугарски, Македонски, Хрватскаn, Српски.

Други правопис за име Искра

Искра (на бугарски, на македонски, на српски)

Анализирајте го вашето име и презиме. Бесплатно е!

или
Вашето име:
Вашето презиме:
Земете анализа

Повеќе за првото име Искра

Искра значењето на името

Што значи Искра? Значење на име Искра.

 

Искра потеклото на првото име

Од каде потекнува името Искра? Потекло на името Искра.

 

Искра дефиниција за име

Ова прво име на други јазици, варијанти на правопис и изговор, женски и машки варијанти на име Искра.

 

Искра компатибилност со презимињата

Искра тест за компатибилност со презимиња.

 

Искра компатибилност со други имиња

Искра тест за компатибилност со други имиња.